Skip to main content

Schijt aan de Grens, een cultureel festival

Doorlopend programma met beeldende kunst, filmvoorstellingen

Theater, culinaire invullingen en kinderactiviteiten

Verrassende, grensverleggende acts

Het thema grens staat centraal

Twee provincies, één uniek festival!

Kwaliteit, onderscheidend, sfeervol en kruisbestuiving

Over Schijt aan de Grens

Als je er op let, valt het eigenlijk pas op. De culturele evenementen in Limburg blijven in Limburg en de culturele evenementen in Brabant blijven in Brabant. Vrijwel nooit steekt een evenement, zowel qua deelnemers, publiek en PR de grens over.
Vreemd eigenlijk, want waarom zou de provinciale grens ook een grens moeten zijn in het organiseren van kunst en cultuur? Het lijkt alsof de grens tussen het Limburgse Venray en het Brabantse Boxmeer een obstakel is. Er wordt niet of nauwelijks samengewerkt op cultureel of recreatief niveau. We staan met de ruggen tegen elkaar gekeerd.
Wat ook opvalt, is dat veel culturele evenementen traditioneel van insteek zijn, het karakter van een volksfeest krijgen en sterk op elkaar lijken. Artiesten, kunstenaars en publiek worden te weinig uitgedaagd, blijven binnen hun comfortzone en verleggen hiermee niet hun grenzen.
Wat verder opvalt, is de afwezigheid van jongeren, zowel als publiek of als deelnemer/kunstenaar.

Dat gegeven was voor een aantal `grensbewoners’ uit Brabant (Overloon, Holthees) en Limburg (Venray, Geijsteren) reden om aan de slag te gaan met het organiseren van een bijzonder cultureel festival in onze ‘grensregio’.

Eind oktober 2014 is daarvoor een stichting opgericht met de enigszins provocerende naam ‘Schijt aan de Grens’, want dat is in wezen wat we op cultureel gebied in onze regio willen waarmaken:
 • Kruisbestuiving laten plaatsvinden tussen Brabantse en Limburgse creatievelingen waardoor ook nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen ontstaan
 • Het Limburgse publiek laten kennismaken met het culturele aanbod van Brabant en omgekeerd
 • Publiek, artiesten en kunstenaars, zowel professionals als amateurs, uitdagen hun grenzen te verleggen om zo tot een bijzonder en vernieuwend programma van hoge kwaliteit te komen
 • Zowel jongeren als ouderen te betrekken bij kunst en cultuur en te verbinden

De locaties van Schijt aan de Grens 2024

’t Helder in Overloon en Stadspark, Gemeentetuin in Venray

Organisatie en verantwoording

ANBI – Stichting Schijt aan de Grens

Kvk nummer: 61778885

RSIN nummer: 854484425

Bestuursamenstelling

Voorzitter: Wilbert Jeuken
Secretaris: Germien Martens
Penningmeester: Carla Thielen
Bestuurder: Jan Fleurkens
Bestuurder: Patty Hofmans
Bestuurder: Bert Albers   
Bestuurder: Janny Hurkmans

Hoofdlijnen Actueel Beleidsplan 2023-2024 Schijt aan de Grens Cultureel Festival

  • Missie: Schijt aan de Grens streeft ernaar culturele grenzen te overschrijden en creativiteit in het grensgebied van Limburg en Brabant aan te jagen. Dit wordt verwezenlijkt door het organiseren van een tweejaarlijks cultureel festival op unieke locaties. Het doel is om kruisbestuiving tussen Brabantse en Limburgse creatievelingen te bevorderen, het publiek te laten kennismaken met elkaars culturele aanbod en deelnemers uit te dagen bijzondere en vernieuwende programma’s te creëren.
  • Visie: Schijt aan de Grens wil creatieve grenzen verleggen en samenbrengen door een sfeervol en inclusief festival te organiseren.
  1. Inkomstenverwerving:
   • Gratis Toegang: Het festival hanteert een laagdrempelig toegangsbeleid met gratis toegang voor iedereen, wat bijdraagt aan inclusiviteit en publieksbereik.
   • Eigen Inkomsten: Het festival streeft naar het verhogen van eigen inkomsten via horeca in eigen beheer, een kleine bijdrage voor bepaalde activiteiten en specifieke fondsenwerving.
   • Sponsoring en Partnerships: Samenwerkingen met lokale partijen en het aantrekken van sponsoren voor financiering in natura zonder financiële vergoeding voor materialen en diensten.
  2. Vermogensbeheer en -besteding:
   • Efficiënt Bestuur: De organisatie delegeert de invulling van het festival naar verschillende werkgroepen, waaronder Programma, Financiën & Subsidie, Horeca, Faciliteiten en Techniek, Communicatie, en Vrijwilligers. Het bestuur geeft kaders aan en bewaakt ze, waardoor een efficiënte en effectieve organisatie mogelijk is.
   • Duurzaamheidsbeleid: Duurzaamheid is een uitgangspunt in de hele organisatie, met initiatieven zoals een drinkbekersysteem, het stimuleren van fietsvervoer, en het gebruik van duurzame materialen.
   • Talentontwikkeling: Ambities omvatten talentontwikkeling door jonge creatieve kunstenaars een podium te bieden met begeleiding van professionals.
   • Lokale Samenwerking: Uitbreiding van samenwerkingen met lokale partijen, zoals schouwburg, musea, kunstenaarscollectieven en horecagelegenheden.
  3. Tijdlijn 2023-2024:
   • Kleine Activiteiten: In de aanloop naar het grote festival in 2024 worden in 2023 kleine activiteiten georganiseerd, waaronder het praatprogramma “Schijt draait door…” en de dansactiviteit “Schijt danst doorrr…” met een disco-achtige sfeer.
   • Grote Festival: Het grote festival zal plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024, op twee locaties: ’t Helder in Overloon en Stadspark/Gemeentetuin in Venray.
  Deze hoofdlijnen illustreren de toewijding van Schijt aan de Grens aan culturele groei, inclusiviteit, duurzaamheid, lokale samenwerking en een financieel verantwoorde bedrijfsvoering.